کتابها

بيان استقلال و آزادی

esteghlalمطالعه قرآن بر مبنای انديشه موازنه 

 

ابوالحسن بنی‌صدر – حسن رضايی

تاریخ انتشار : بهمن 139

انتشارات انقلاب اسلامی

 

کتاب پیش رو حاصل نقد انواع قدیم و جدید بیانهای قدرتی است که اسلام در آنها از خود بیگانه گشته است. پیش از این، همین شیوه را در نقد روشها و بیانهای قدرت دیگر انجام داده ام: نقد منطق صوری و نیز کتاب تضاد و توحید که به نقد عقل یونانی و نیز انواع دیالکتیکها به هدف دستیابی به روشی از شناخت که به آدمی امکان می‌دهد واقعیت را تا آنجا که ممکن است همان‌سان که هست شناسایی کند.

 

 

برای پیاده کردن کتاب اینجا راکلیک کنید

 

برای پیاده کردن کتاب اینجا راکلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter