کتابها

بيان آزادی، حق حيات و مجازات اعدام

در گفت و گو با ابوالحسن بنی صدر و به همراه پاسخ آیت الله منتظری به کوشش حسن رضايی

 

بیان (=گفتمان) آزادی، چگونه زیستن را به ما می آموزد و بیان قدرت، راه ویرانی و  مرگ را پیش پا می نهد. مجازات اعدام را می توان آشکارترین شکل بیان قدرت تلقی کرد. قانونی شدن و بدتر از آن پذیرش عمومی این کیفر در یک جامعه نه تنها نمودی واضح بر حضور اندیشه های زورباور در میان مردم می باشد بلکه نشانگر اعتیاد به اطاعت از حکم زور است. اعدام یعنی تبعیض مطلق برقرار کردن به سود قدرت و تلاش برای رفع مسئولیت فردی و جمعی. اعدام یعنی پاک کردن صورت مساله در برابر بزهکاری

 

برای پیاده کردن کتاب

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter