تصویری

بسیار مفید بودن پرداختن به اخلاق در جهان خشونت زده/ ادامۀ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

 

جهت دیدن سخنرانی اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن سخنرانی اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر:  - جهان ما گرفتار تبعیضی بس ویرانگر‌ است: جمعیتی از مردم جهان که در موقعیت سلطه ‌گر هستند، برای محروم انگاری اکثریت بزرگ زیرسلطه، برخورداری خود از حقوق را طبیعی و برخورداری آن اکثریت را غیر طبیعی می‌انگارند! این خود برتر بینی، هم یک امر واقع مستمر است، و هم می ‌گوید، با وجود گذشته هزاره‌ ها، هنوز بخشی از جامعۀ انسانی که در موقعیت مسلط است، نمی ‌داند که خود را از حقوق محروم نکند، نمی ‌تواند زیرسلطه ‌ها را ازحقوق محروم نپندارد، چه رسد به این که محروم کند. و نمی ‌داند که حقوق، ذاتیِ حیات هستند و هیچ انسانی را نمی ‌توان از آنها محروم کرد. 
 
- خودِ انسان ها هستند که از حقوق خویش غافل می ‌شوند. و این غفلت می ‌گوید که وجدان هایِ اخلاقی بس چرکین شده‌ اند.
 
- رابطۀ انسان با زمان، گذشته و حال و آینده و نیز رابطۀ انسان با مکان (خود را وطن‌ دار دانستن و محروم انگاری دیگران از حقِ وطن ‌داری)، موضوع اخلاق و وجدان اخلاقی هستند. بدین‌قرار، تنظیم رابطه با زمان و مکان، بدون تبعیض، کار وجدان اخلاقی است، وقتی میزان قضاوتش، عدل است.
 
- در جهان خشونت زده، پرداختن به اخلاق می ‌تواند بسیار مفید باشد.
 
***
از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter