تصویری

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر

 

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر : استقلال، رابطۀ مستقیم با واقعیت هاست. موازنۀ عدمی یک تعریفش این است که انسان رابطۀ مستقیم با واقعیت پیدا کند. 
 
جامعه هایی که پیش می روند، پیشرفت شان نتیجۀ رابطۀ مستقیم با واقعیت  است.  و جامعه هایی که پس می روند، پسرفت شان نتیجۀ رابطۀ غیر مستقیم با واقعیت است. از راه قدرت با واقعیت رابطه برقرار کردن، رابطۀ غیر مستقیم با آن است. مثلاً به استالین گفتند که با پاپ یک خوش و بشی پیدا بکنید. استالین پرسید، پاپ چند تا توپ و تانک دارد؟ او، با پاپ از راه توپ و تانک رابطه برقرار کرد.
 
ما در سال ١٣۵۷، انقلاب کردیم. بعد، گروگانگیری کردند و گفتند، انقلاب دوم از انقلاب اول بزرگتر است. بعد، جنگ ٨ ساله، بعد بحران اتمی، و همینجور مرتب، رابطۀ مستقیم با خودمان را و با کشورمان را تبدیل کردند بۀ رابطۀ غیر مستقیم با ما و کشورمان. الان به هر ایرانی بگویی، چقدر درآمد داری، می گوید، به ریال یا به دلار. چون، خرجشان به دلار است و درآمدشان به ریال. این مثال ها برای این است که شما شنونده توجه بکنید که کار علمیِ عالم این است که بتواند با واقعیت رابطۀ مستقیم برقرار بکند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter