کتابها

تعمیم امامت و مبارزه با سانسور

 

   از اینجانب خواسته اید، مطلبی برای تنظیم یک برنامه آموزشی بنویسم. این بار اول نیست که با این تقاضا روبرو می شوم. اما امید پیدا کرده ام که اینبار، در مرحله حرف نمی مانید و انشاءالله بعمل می پردازید. چرا که ناقص ترین برنامه ها در عمل تصحیح می شود (یعنی احتمال دارد) و بهترین و کامل ترین برنامه ها وقتی عمل نشود، حرف مفت است. اینک بهتر است، با بحث پیرامون سنت امام صادق (ع) این مبحث را شروع کنیم...

 

 

پیاده کردن متن

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter