تصویری

نسل انقلاب ۱۳۵۷ و نسل های پس از آن و تجربۀ انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

 

 

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: آقای خمینی در امانت داری به مردم ایران خیانت کرد.
 
انقلاب، یک فرصتی است برای یک جامعه ای که ضعف های خود را جبران کند و به توانایی بر گرداند، کاستی هایش را بزداید. خوب، وقتی نکردید، استبداد بر می گردد. حالا هم تا آن ضعف ها و کاستی ها را نزداییم، استبداد برجا می ماند. و این تقصیر انقلاب نیست، تقصیر ما مردمی است که قدر کار عظیمی را که کردیم، ندانستیم. انقلاب، یک پدیدۀ جهانی است، انقلاب خشونت نیست. این دروغ را باور نکنید، حتی خشن ترین انقلاب ها، خشونت زدایی است، چرا؟ به این دلیل که انقلاب، یعنی جانشین کردنِ پویایی زندگی، بجای پویایی مرگ. انقلاب، ادامۀ حیات ملی است، پس خشونت زدایی است. شما به اصول بیست گانۀ انقلاب عمل کردید که وضع تان خراب شد؟ خوب، نکردید، و استبداد بازسازی شد. 
 
هموطن، وقتی حاضر نیستی به حقوق خودت عمل کنی، ... . خوب، وقتی انقلاب کردی، باید اخلاق استبداد را هم رها کنی، باید اطاعت از اوامر و نواهی قدرت را رها کنی. انقلاب فرصتی بود که این اخلاق را درست کنی، خوب نکردی، خوب متناسب این اخلاق، استبداد است. انقلاب، یعنی تغییر در خودِ شما، خوب تغییر کن تا به آن نتیجه برسی. چون، اگر بخواهید فعل پذیر بمانید که مانده اید، آنوقت این ضد ها، مشغول می شوند. یکی می گوید، شما چرا انقلاب کردید؟ یکی می گوید، چون عقل نداشتم، انقلاب کردم. یکی می گوید که پیروزیِ جهل بوده بر عقلانیت. یکی می گوید، شورشِ نادانان بود، فریب خمینی بود. اینها همه تحقیر و توهین به شما مردم ایران است.
 
آن کسی که می گوید چون عقل نداشتیم، انقلاب کردیم، نمی داند که در همان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، انقلاب، حقی از حقوق انسان است. حالا، نانِ این اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را هم می خورد و همچین حرف نابخردانه ای می زند. انقلاب، تجربه ایست که باید به نتیجه رساند. ایران به یمن پایداری و استقامت آنهایی که بر استقلال و آزادی و حقوق مردم ایران استوار ایستاده اند ...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter