صوتی

ارزیابی از چشم انداز ایران و منطقه در سال جدید مسیحیت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید

 

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر: آیا این امکان وجود دارد که یک تحول اساسی انجام بگیرد؟
 
- اگر آقای بایدن فقط یک کار انجام بدهد و آن اطمینان دادن است به مردم ایران که نه جنگی با ایران خواهد کرد، و نه مبنای سیاست خود را بر تشدید فشار به ایران قرار خواهد داد. اگر این مقدار  را  این آقا عمل بکند، یعنی آن کاری که آقای ترامپ با مردم ایران کرد را آقای بایدن نکند، برای مردم ایران یک فضایی برای عمل ایجاد  می شود. البته مردمی که بخواهند حیات ملی را نجات بدهند، محتاج آن نیستند که صبر کنند، ایشان لطف فرموده و همچنین سیاستی را انتخاب کنند، می توانند وارد عمل بشوند.
 
- آنهایی که در درون رژیم اند و دل در گرو وطن دارند، مردم ایران و نیروهای محرکۀ جامعۀ ما، جوانان، زنان، دانشگاهیان،معلمان و ...، می توانند به جنبش در بیایند، می توانند وجدان پیدا کنن دبه این واقعیت که قدرت بدون مقاومت عقب نمی نشیند. قانونِ قدرت، گسترش است. مفاومت نباشد، تخریب می کند و پیش می رود، بزرگ می شود و متمرکز می شود. از راه مقاومت است که می شود مهارش کرد و مجبورش کرد که کوچک و کوچک شده، تا منحل بشود ...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter