صوتی

نقش بیداری و هشیاری وجدان اخلاقی/ ادامۀ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

 
هر جامعه به میزانی که سرمایه‌ های اجتماعی و سیاسی و بین ‌المللی و طبیعی و  فرهنگی و انسانی و معنوی بیشتر دارد، از سرمایۀ مالی در حد مطلوب برخوردار می ‌شود، و مجموع سرمایه‌ ها را در رشد شهروندان خود و آبادانی طبیعت بکار می‌اندازد.
 
اندازۀ بیداری و هشیاری وجدان اخلاقی، میزان توانایی جامعه را به پدید آوردن این سرمایه‌ ها و جهت یابی آنها، تعیین می‌ کند. با توجه به این امر که زور و فساد از یکدیگر جدایی ‌ناپذیر هستند، با افزایش نقش این دو در تنظیم فعالیت ها و رابطه ‌ها، می‌گویند وجدان اخلاقی، نه در خواب، بلکه چرکین است. از اینر‌و، وجدان اخلاقی مهمترین نقش را در هر جامعه دارد. یک دوره، ویران کنندگان این سرمایه ‌ها، هم منکر وجود آنها بودند، و هم مدعی شدند در اقتصاد، اخلاق بی‌ نقش است. اما ویرانی سرمایه ‌ها و تشدید بحران ها، اقتصاددانان را از نو، به یاد اخلاق انداخت و قرار بر اخلاقمند کردن سرمایه‌ داری شد. افزون بر این، نقص و کمال شناسایی علمی، در گروِ اخلاقمندیِ محقق است.
 
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter