تصویری

یاری طلبیدن از بیگانه و نقش استقلال: مصاحبه خانم ژاله وفا- تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

28. Nov. um 13:27
 
 

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸


یاری طلبیدن از بیگانه و نقش استقلال: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

بنی صدر: آنهایی که به قدرت خراجی روی می آورند خائن هستند و از دید من قابل بخشایش هم نیستند.

به سبب حضور و عمل بیگانه، ایران کشتار های عظیم و ویرانیهای در باور نگنجیدنی بخود دیده است.

حضور و عمل بیگانه در ایران بارها ایران را گرفتار  تجزیه کرده است.

فعل پذیری جامعه حاصل روابط قوای خصم آلود با بیگانه و یا حتی میان گروههای وابسته به بیگانه و دولت مرکزی،

آنهایی که از بیگانه طلب مداخله کرده اند سرنوشتی بهتر از ترکان خاتون نیافته اند، در دوران معاصر رفتار سلطه گرها را با کسانیکه به خدمت آنها در آمدند تا بخواهی عبرت آموزند، رفتار انگلیسی ها و آمریکایی ها با پهلوی ها و دستیاران آنها و آن سیاستمداران و روحانیانی که به خدمت بیگانه در آمدند،

رفتار آنها با فراماسونها، آمریکایی ها فهرست فراماسونهای طرفدار انگلیس را لو دادند و انگلیسی ها هم مال آنها را لو دادند.

رفتار آمریکاییها با ایرانیانی که از آنها پول گرفتند و سرنوشت آنهایی که به رژیم صدام سر سپردند، اگر کسی می خواهد عبرت بگیرد، عبرت آموزند. زیانبار ترین اثر دست بدامان قدرت خارجی شدن، تخریب مداوم بدیل است.

امیدوارم درس تاریخ برای نسل امروز این باشد که چهار چشمی حواسش به سرنوشت کشورش باشد و به هر سرسپرده و بیگانه ای نه بگوید و او را خائن بداند و با او رفتار خائن بکند... مصاحبه تلویزیون سپیده  با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

لینک صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

لینک تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter