صوتی

پاسخ به سوالات در باره جنبش مردم - آتش زدن بانکها و ... توسط خود رژیم برای سرکوب جنبش مردم سازماندهی شده بودرادیو عصر جدید

23. Nov. um 15:48
 
 

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر ، ۱ آذر ۱۳۹۸

بنی‌صدر: آتش زدن بانکها و ... توسط خود رژیم برای سرکوب جنبش مردم سازماندهی شده بود

 

سوال: رژیم میگوید که فتنه با موفقیت کامل شکست خورد و با این حال اینترنت هنوز قطع است. در حالیکه شما گفته بودید که آتش زدن بانکها و دیگر مراکز کار رژیم است، جریانهایی در خارج از کشور مردم را تشویق به خشونت میکنند.

دو سوال در این رابطه:

1. آیا رژیم درست میگوید که جنبش مردم سرکوب شد؟

2. آیا کسانی که تشویق به خشونت می کنند کار رژیم را راحتتر نمیکنند؟

۳.در شرایطی که مردم خشمگین هستند چگونه می شود سیاست "خشونت زدایی" را پیش برد؟

بنی‌صدر:  اینکه رژیم می گوید که تخریبها سازمان یافته بوده صحیح است، چون خودش سازمان داده تا جنبش را در مدار خشونت زندانی کند، بعد هم سرکوب کند. وقتی جنبشها در ۴۰ سال متوالی، گاه سراسری و گاه در این شهر و آن شهر در خون سرکوب شدند، نمیگوید که ملت با این رژیم موافق نیست؟ اگر این جنبش، همگانی و مربوط به مردم نبود، رژیم چنان به پای سقوط میرفت که بگوید خدا ما را نجات داد؟ چند تا گروه آتش بزن که نمیتواند رژیم ساقط کند!

آقای خامنهای باید صد بار بجان آقای ترامپ دعا کندکه قرص و محکم پشتش را گرفته، ولی اگر مردمی به جنبش برخیزند، این حمایتها آن هم از قدرتی در حال انحطاط، کارساز نخواهد بود. این روزها، روزهایی تعیین کننده بود، اراده ملت اظهار شد که رژیم ولایت مطلقه فقیه را نمیخواهند. تداوم جنبش میگوید که غیر ممکن است این رژیم بتواند ادامه حیات بدهد. شما مردم ایران هر چه زودتر خود را از این رژیم خلاص کنید، زیانی که به شما و کشور وارد می شود کمتر خواهد بود.

اگر قرار بر این است که سرزمینی داشته باشیم که جمهور مردم به حقوق خویش وجدان داشته باشند، اینرا باید از حالا شروع کنید؛ کسانی که فرهنگ استقلال و آزادی دارند خشم متراکم را تبدیل به نیروی عمل می کنند و در سطح جامعه زور را از رابطه‌ها بر میدارند و سطح انسجام را تا ممکن است بالا میبرند. آنچه شما مردم ایران دارید جنبشهای دیگر ندارند؛ خوشبختانه شما قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه دارید و هیچ کدام از قوانین اساسی جهان امروز بر پایه حقوق پنجگانه نیست. چگونگی اداره کشور در دوران سقوط رژیم و دوران گذار نیز در قالب قانون اساسی دوران گذار در اختیار شماستمصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر.۱ آذر ۱۳۹۸

لینک صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

لینک تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter