تصویری

پویایی فقر و نابرابری، وضعیت منطقه، وستون پنجم قدرت: مصاحبه تلویزیون سپیده

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۱۵آبان ۱۳۹۸


پویایی فقر و نابرابری، وضعیت منطقه، وستون پنجم قدرت: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

بنی صدر:جهان در پی این استکه با وجدان به حقوق بلکه بتواند جریان پویایی مرگ را متوقف کند و جانشین کند با پویایی زندگی.

ما پیام آور این راه و روش بودیم، بنیانگذار این راه  و روش بودیم، ما بودیم که جنبش همگانی به بشر آموختیم، ما بودیم که این مرزها را برداشتیم، ما بودیم که حقوق انسان را یکی از هدفهای انقلاب ایران کردیم، ما بودیم که استقلال و آزادی را اصل شمردیم، ما هستیم که حقوق پنجگانه را به مردم جهان پیشنهاد می کنیم، و قانون اساسی بر پایه این حقوق پیشنهاد می کنیم، هنوز آنها خیلی دورند، میدانند که باید برگردند به وجدان، به حقوق و رها کنند این بندگی قدرت را، اما تا برسند به اینجا هنوز خیلی راهه، ولی ما میتوانیم پیشگام بشویم، الگو بشویم برای جهان، چرا نه.

به جنبش برخیزیم و ایران و جهان را از کام مرگ بیرون کشیم و به راست راه زندگی در استقلال و آزادی باز آوریم

مصاحبه تلویزیون سپیده  با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۸آبان ۱۳۹۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-98-08-15banisadr

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=phBecr6vui0

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter