تصویری

ویژگیهای ایرانیت چگونه استقلال و آزادی را ممکن می سازد؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۸آبان ۱۳۹۸

 

ویژگیهای ایرانیت چگونه استقلال و آزادی را ممکن می سازد؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

بنی صدر: آقای خامنه ای، تو ملی نیستی، ملی کسی است که میگوید نه میخواهم مسلط باشم و نه زیر سلطه، من وطن دارم و برای دیگران هم وطن قائلم، همان احترامی که برای وطن خود قائلم و وطن دوستی خود را بعنوان یک حق قبول کردم و به آن عمل می کنم، این حق را برای دیگران هم قائلم که او هم به حقوق خودش عمل بکند، رابطه ما هم را حقوق ملی تضمین می کند، این می شود وطن دوستی.

آقای خامنه ای رابطه با خدا را نمیداند چیست، رابطه با خدا این همانی پیدا کردن با دانش مطلق، با توانایی مطلق، با آزادی مطلق، با استقلال مطلق و با هدفمندی مطلق سازگاراست.

یک انسانی که بخواهد به دیگران زور بگوید، این خودش را به پست ترین پستها تبدیل کرده.

آقای خامنه ای، چه ستم بزرگی بخود کرده، شده آلت قتاله زور.

مستبد ها موجودات پستی هستند، یعنی خود خویشتن را پست کردند

مصاحبه تلویزیون سپیده  با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۸آبان ۱۳۹۸

لینک صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

لینک تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter