تصویری

مراحل تکامل جامعه و مشخصات جامعۀ آرمانی - مصاحبۀ ژاله وفا - سپیدۀ استقلال و آزادی

مراحل تکامل جامعه و مشخصات جامعۀ آرمانی و پاسخ ها به پرسش های بینندگان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

ابوالحسن بنی صدر: آن زمان که ما بر استقلال و آزادی ایستاده بودیم، ایستادن بر استقلال و آزادی ناسزا بود، حزب توده از طریق حزب جمهوری اسلامی، هر که می گفت آزادی، می گفتند لیبرال است. من در میدان آزادی گفتم، آقایان حزب توده، خودتان را بکشید، من می گویم استقلال، آزادی، آزادی، آزادی.
خوب، این مسیر از آزادی به استبداد  تغییر کرد. چرا آنرا به پای انقلاب می نویسید؟ به پای نسلی بنویس که آنچه را که انقلاب در دسترسش قرار داده بود، نخواست حتی قدرش را بداند و به آن عمل کند و گفت، الا و بلا، من می خواهم اسلحه بدست بگیرم.
آقای موسی کلانتری وزیر راه رجایی آمده بود پیش من و گفت آقا فرق شما با حزب جمهوری اسلامی در این است که شما می خواهید مغز جوان ها عمل کند، ولی آنها ژ۳ به دست جوان ها دادند و می گویند با زور باید عمل کند.
خوب، جوانی که نخواستی مغزت کار کند، نخواستی حق و حقوقت را بشناسی و به حقوقت عمل کنی و ژ۳ بدست گرفتی و یک امکان اساسی برای تحول از استبداد به استقلال و آزادی را نابود کردی، حالا آمدی می گویی که انقلاب چیز بدی است؟ عمل تو، بد عملی بود، الان هم همین وضعیت است.
پس، آن شاه انتقام خودش را از آقای خمینی گرفت، برای اینکه ایشان تجدید کنندۀ نظام پهلوی شد، بلکه بدترش را هم کرد...
 
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter