تصویری

نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با

 
نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                                     
 
ابوالحسن بنی صدر: اگر سازمان های سیاسی محل عملشان جامعۀ مدنی باشد، دیکتاتوری ایجاد نمی شود و اگر این محل را ترک کردند و رفتند توی سرای دولت، دیکتاتوری ایجاد می شود.
 
در حال حاضر احزاب واقعی در ایران، همین بسیج، سپاه و ... هستند که هم مسلح اند، هم اقتصاد در دستشان است، و هم دولت و هم مردم را کنترل می کنند.
 
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter