تصویری

از میان برداشتن نابرابری های زنان- بخش دوم: مصاحبه تلویزیون سپیده


بنی صدر:بسیاری می گویند که در قرآن آمده که پسر دوبرابر دختر ارث می برد و قرآن این نابرابری را تصدیق کرده، اول اینکه در قانونگذاری قرآنی سهم در برابر وظیفه  است، حق در برابر وظیفه است و هر وظیفه ای باید عمل به حقی باشد ، در قرآن وظیفه مرد است تامین هزینه خانواده، پس سهمی که او می برد سهمی است که می باید تامین کند هزینه خود او را و هزینه همسر و فرزندان او را و باید کار هم بکند،  ولی زن از اینها معاف است ، این یک تنظیم است،

دو نوع تنظیم متصور است یک تنظیم اینکه ارث به همین ترتیب باشد که مرد تصدی کند هزینه خانواده را و یک تنظیم دیگه هم این است که زن  و مرد ارث را مساوی تقسیم کنند و هزینه زندگی را هم مساوی بر عهده بگیرند ، این دومی که در جامعه بشری که الان هست جز در مورد یک اقلیتی که ثروتمنده  که میشه ۵ تا ۱۰ در صد که ارث می گذارند که به نفع آنهاهست، ولی در نود در صد بقیه نه ، این به زیان زنان هست ، حالا اینکه قرآن میگوید...

مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر ،چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

لینک صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

 

لینک تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter