تصویری

آیا اقتصاد بدون نفت وامکان اجرای آن در نظام حاکم ممکن است؟ - تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر، چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸  

 آیا اقتصاد بدون نفت وامکان اجرای آن در نظام حاکم ممکن است؟: مصاحبه با آقای بنی صدر

پرسش یک هموطن جوان از ایران

بنی صدر: اقتصاد بدون نفت محتاج تغییرات ساختاری در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگیست، تنها با یک  بعد اقتصادی و یک تدابیر اقتصادی نمی شود اقتصاد مصرف محور کنونی را تبدیل کرد به اقتصاد تولید محور بدون فروش نفت به خارج و بکار بردن ارز حاصل از آن در وارد کردن کالا به ایران. دو بار این تجربه انجام گرفت و در هر دوبار کودتا سبب شد که نتیجه نبخشد ، بار اول را مصدق به اجرا گذاشت  که با کودتای ۲۸ مرداد جلوی اجرای آن را گرفتند و بار دوم هم  در بهار انقلاب ایران بود که ما آن زمان برنامه حکومت ملی را مثل این زمان تهیه کرده بودیم و بر آن شدیم که به اجرا بگذاریم، آن مقدار که به اجرا گذاشتیم مطلوب رانت خواران و استبدادیان نشد ، پس کودتا کردند ، حالا هم اگر بخواهیم یک اقتصاد مصرف محور را به یک اقتصاد تولید محور که در آن درآمد نفت نقش ویرانگر کنونی را نداشته باشد ، باید برنامه ای به اجرا گذاشته بشود شامل چهار بعد، به ترتیبی که برای عموم این مطلب روشن باشد، این را عرض میکنم ...

 

آن زمان که رژیم شاه سقوط کرد و ما اقتصاد  را تحویل گرفتیم همه بانکها ورشکسته بود از جمله بانک ملی ، ما تجدید سازمان کردیم وآن نظام بانکی را راه انداختیم .

حالا شما یک نظام بانکی دارید که میگویند دوباره ورشکسته شده و در این نظام بانکی دزدیهایی می شود که حالا دیگه رقمهای دزدی شده میلیارد تومانی و رقمهای بسیار درشت به دلار ، اینکه این دزدیها در نظام بانکی ممکن شده برای این است که این نظام بانکی در خدمت اقتصاد رانت محور است چون آن رانت بر ها هستند که این فساد ها را می کنند، دو اینکه در خدمت اقتصاد مصرف محور است...

خودشان میگویند که فساد در این نظام ولایت فقیه ساختاری شده و از این بیشتر جرات نمی کنند جلو تر بروند و بگویند که این ریشه فساد ساختار ولایت مطلقه است ، این ریشه فساد است بلحاظ اینکه این می گوید قدرت تنظیم کننده تمام فعالیتها باید باشد، از راس رژیم تا پایین بدنه به اصطلاح قاعده رژیم و در کل جامعه ، خوب این کشنده هست، الان توی جامعه های غربی صحبت از این است که آن میزان هم که این قدرت در تنظیم رابطه ها نقش بیشتری پیدا کرده سبب شده که مسائل جامعه بر هم افزوده بشود و راست افراطی قدرت بگیره، اگر آقای ترامپ در آمریکا رئیس جمهور شده به این دلیل است که رابطه ها را حقوق در جامعه آمریکایی کمتر و قدرت بیشتر تنظیم می کنه، حالا شما آمدی و میگویی که اصل بر این است که من ولایت مطلقه ام  و بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید دارم ، یعنی قدرت فوق خدا و این قدرت همه رابطه ها را تنظیم می کند ،

قدرت از چی پدید می آید ؟ از جنایت و خیانت و فساد ، عوامل بوجود آورنده قدرت چگونه می تواند قدرت را از بین ببرد؟

برای اینکه شما یک اقتصاد تولید محور بدون نفت داشته باشید ، باید دمکراسی داشته باشید و این دمکراسی هم صوری نباشد تا مردم هم منزلت و امنیت پیدا کنند...

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر، چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

لینک فایل صوتی

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

 

لینک فایل تصویری

 

جهت دید مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter