تصویری

مبانی قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه و چرایی برنامه عمل: سخنرانی در دانشگاه هامبورگ

مبانی قانون اساسی بر پایه حقوق پنج گانه و چرایی برنامه عمل: سخنرانی آقای بنی صدر در دانشگاه هامبورگ و پاسخ به سوالها
بنی صدر: هدف این برنامه این است که ایرانُ اقتصاد ایران، فرهنگ ایران،جامعه ایرانی و سیاست ایران از روابط مسلط و زیر سلطه با دنیای خارج رها بشود و کشور بشود مستقل و آزاد، مردمی بشوند شهروندان مستقل و آزاد،آنهایی که سری در کارها دارند میدانند تحقق این هدف تا چه اندازه مشکل است و چه نیروهایی شب و روز کار می کنند که هیچ کشوری در جهان، کشور مستقل و آزادی نگردد حتی آنهایی که مسلط هستند. امیدوارم که این توضیحات شما را قانع کرده است به اینکه این حقوق را شما دارید .
این شمایید که میتوانید به حقوقتان عمل کنید یا نکنید، اگر عمل کردید بدیل پدید آمده است و می توانیم امیدوار باشیم که ایران یک بار برای همیشه از استبداد تاریخی خواهد رست.
هر انسانی خود باید خویشتن را رهبری کند و این حق اوست که خویشتن را رهبری کند... دانشگاه هامبورگ ۲۱ اردیبهشت ۹۸

 


لینک فایل صوتی

جهت شنیدن صدای سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید 

 

 

لینک فایل تصویری

 

جهت دیدن سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter