تصویری

توضیحی بر کتاب های امرهای واقع اجتماعی و کار برد آنها، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

ابوالحسن بنی صدر: همۀ نابرابری هایی که قرآن گفته غلط است و نباید باشند، الان بنام همان دین هستند. 
 
در اوایل انقلاب یک چیزهایی واقع شده، اینقدر دروغ شب و روز تولید و مصرف می شود که اصلاً واقعاً چی گفت و چی شد و چی گذشت و چگونه واقع شد، همه را گیج کرده و نسل امروز هیچی نمی داند.
 
قرآن خدا را چگونه معرفی می کند و در ذهن ما چگونه است؟ خدا دین را چگونه تعریف میکند و در کله ما چگونه است؟
 
مثلا زن در قرآن چگونه تعریف شده و چه حقوقی دارد؟ نابرابری هایی را که شمرده بین زن و مرد، من ۳۰ تا یافتم که قرآن می گوید این نابرابری ها غلط هستند و نباید باشند که الان بنام همان دین، اینها هستند. آن خدا در تعریف قرآن جایش را داده به تعریف دیگری و هر لحظه انسان بنابر نیازهای قدرت مدارانه که دارد، نه نیازهای حق، یک دانه مفهوم برای خدا می تراشد. اگر بخواهید مثلاً به یک کسی زور بگوید، این خدا یک قلدر باید بشود و زور، این آقا یا خانم را توانا کند که بتواند آن طرف را بخواباند. اگر پول احتیاج داشته باشد، این خدا باید بشود دربان گنجینه و در گنجینه را باز کند و بگوید بفرمایید هر چقدر می خواهید بردارید و ببرید. و اگر ناخوش باشد، باید خدا بگوید هوپ، تا او خوب بشود ...
 
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter