صوتی

رادیو عصر جدید : عوامل ضعف مدیریت و نبود دانش و فن در ایران

بنی صدر: عوامل ضعف مدیریت و نبود دانش و فن در ایران

جهت دید مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

آقای خامنه ای هم خودش گفت که باید بحال این ملت در این سیلخون گریست، دولت با تمام امکانات ناتوان و مردم بدون امکانات توانا بودند. من ستایش میکنم از مردمی که به کمک برخاستند و به سیل زدگان تا توانستند مدد رساندند و توانائیهای خود را بکار گرفتند. سپاه میگوید حکومت ناتوان است و اصلا حضور ندارد و آقای روحانی میگوید که سپاه بجای کمک کردن خراب را خرابتر میکند.

بنی صدر: در آن زمان رهبران حزب جمهوری اسلامی عنوان کردند که مکتب بر تخصص مقدم است.

آقای هاشمی رفسنجانی هم در جلسه ای که در حضور آقای خمینی بود شکایت برد که آقای بنی صدر کسی را معاون وزارت دارایی کرده که نماز نمی خواند و ما دعوایمان با ایشان این است که ما میگوییم تصدی مقامهای اصلی باید در دست مکتبی ها باشد ولی ایشان می گوید خیر باید که با متخصص باشد، آقای خمینی گفت آن مکتبی تصدی بکند و آن دانشمند و متخصص به او مشورت بدهد که چکار بکند و چکار نکند. من به آن آقا گفتم شما دارید یک امر ناممکن را می فرمایید برای اینکه اگر اگر کسی که علم ندارد و یک مقامی را تصدی میکند او مکتبی نیست چون بنابر اسلام قبول مسئولیت موکول است به دانستن علم، اگر علم ندارد حق ندارد مسئولیت قبول کند، ثانیا به کسی که دانش دارد بگوییم آقا شما می توانی مدیریت کنی میتوانی علم و فن را بکار ببری و مشکل را حل کنی ولی چون مکتبی نیستی لطف فرموده از یک مکتبی اطاعت کن که نمیداند این چیزها را، خوب نمی کند اینکار را و اگر هم بکند او را میکند آلت فعل و یا اینکه این میگوید تو حرفت را بزن ومن هر کاری خواستم میکنم .

هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد، این آقای خامنه ای بابت اختیارات مطلقه ای که در قلمروهای سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارد چه علمی داره؟ ندارد ولی ایشان مکتبی تشریف دارند ولو آن شرایط راهبری را هم نداشت، خودش هم گفت که باید خون گریست بحال این ملت.

حالا مکتبی پته اش یواش یواش افتاد روی آب، دروغگو،حقه باز،تهمت زن، بیسواد، وقتی بلد نیست مشکل را حل کند زور بکار میبرد وجاده و راه آهن را منفجر میکند، فاسد و خائن و... اینها شد صفات مکتبی در کشور نگونبخت ما...

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر،جمعه ۱۶ فروردین ۹۸

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter