کتابها

گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان

ketab oxford site

 

معرفی کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان

کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان و اسلام بعد از بهار عرب، در 950 صفحه منتشر شد. پرشمار حقوقدانان و سیاست شناسان و جامعه شناسان، در تألیف این کتاب شرکت کرده‌اند. استادان برجسته حقوق این مجموعه را «کتابی عالی در باره تغییرهای دنیای عرب با سمت یابی بسوی دموکراسی و قانون اساسی برپایه حقوق انسان» توصیف کرده‌اند. اینان گفته‌اند: «کشورهای خاورمیانه در کار نوزایش، نوزایشی از درون و نه تحمیل شده از بیرون هستند» و این کتاب یاری می‌رساند به جنبش مهمی که بن‌بست را می‌گشاید و راه آینده را که مردم سالاری بر پایه حقوق انسان است می‌گشاید.

   آقایان ابوالحسن بنی‌صدر و دکتر حسن رضایی در تألیف این کتاب، شرکت داشته‌اند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter