تصویری

تلویزیون سپیده - حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران،حقوق جامعه ملی (۱۱)

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر،چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران،حقوق جامعه ملی (۱۱):

بنی صدر: در جریان انقلاب ما یک سیاست جهانی پیشنهاد کردیم که جهان بر اصل موازنه عدمی یک شورای مدیریت پدید بیاورند که این مسئولیتش برخوردار کردن عموم انسانها باشد از حق صلح و حق رشد به ترتیبی که نیروهای محرکه در سراسر جهان در خدمت انسان و عمران طبیعت قرار بگیرد...

این حقوق پنجگانه دنباله همان فکری است که سیاست جهانی پیشنهاد میکرد برای مدیریت جهانی به ترتیبی که توضیح دادم ، این شدنی نیست مگر اینکه جامعه ها در درون خودشان ، روابطشان روابط حق با حق بشود یعنی همه انسانها از حقوق برخوردار باشند تا بتوانند جامعه ها هم بر اصل موازنه عدمی رابطه حق با حق برقرار کنند بر وفق حقوق ملی ، پس این حقوق پنجگانه یک بعد جهانی دارد ، خاص ایران نیست ، امیدوارم ایرانیها بشوند الگو برای جهان اما این یک فراخوان است به جامعه بشری که اگر میخواهی این کره زمین محیط زیست سالم بشود که نیست ، نسلهای آینده در این محیط زندگی بکنند ، جنگ از میان برخیزد و جایش رشد انسان و عمران طبیعت بنشیند ، حقوقمند بشو. این پیام این کتاب حقوق پنجگانه است...مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر، چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter