صوتی

رادیو عصر جدید - گروگانگیری یک طرح آمریکایی بود که در ایران بعنوان یک طرح انقلابی به اجرا گذاشته شد

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷

بنی صدر: گروگانگیری یک طرح آمریکایی بود که در ایران بعنوان یک طرح انقلابی به اجرا گذاشته شد

بنی صدر: گروگانگیری ناقض استقلال است ، به این دلیل بود که درهمان زمان گفتم که ایران به گروگان آمریکا در آمد.

از آن زمان تا امروز ایران همچنان در گروگان آن گروگانگیر ی است.

یک کسانی که دست نشانده امپراتوری انگلستان بودند و نمی خواستند که تجربه دمکراسی در ایران موفق بشود،  مبلغ ولایت فقیه شدند و آن گروگانگیری وقتی انجام شد که میخواستند قانون اساسی را که در بر دارنده اصل ولایت فقیه بود را در رفراندوم به تصویب برسانند.

آمریکا هم میخواست که این تجربه انقلاب را در خود ایران بشکند.

اگر میخواهید ببینید که نتیجه گروگانگیری چه شد، یک انقلاب قربانی شد و ضد انقلاب ،یعنی  همین  رژیم استبداد را بازسازی کرد.

خوب اصلا ببینیم زمینه این گروگانگیری و وضعیت امروز را چه چیز فراهم کرده ، این سوال بسیار  بسیار  بسیار مهم است ،

چگونه شد که آقای خمینی توانست بگوید که گروگانگیری انقلابی بزرگتر از انقلاب اول است...در گفتگو با رادیو عصر جدید .جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter