آرشیو وضعیت سنجی

پیام ابوالحسن بنی صدر به مناسبت زلزله مرگبار در غرب...به شما تسلیت عرض می‌ کنم و یادآور می‌ شوم...
Read More »

وضعیت سنجی یک صد و هفتاد و پنجم: وجدان ملیسعد حریری، نخست وزیر لبنان به ریاض فراخوانده شد. در...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و پنجاه و چهارم: گسترش فساد و...فساد جهان را فرا می‌گیرد: ◄در 5 نوامبر 2017 تحقیق کنسرسیومی...
Read More »

وضعیت سنجی یک صد و هفتاد و دوم: دانشگاه‌ها؟نخست خبرها و لطیفه‌هایی را از نظر بگذرانیم که نه...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و هفتاد و سوم: رفتارها پیشاروی انحطاط... در وضعیت سنجی یک‌صد و هفتاد و یک ضعف‌ها که...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و هفتاد و یکم: وضعیت ایران از...انتشار وضعیت‌سنجی‌ها برای آن ‌است که ایرانیان، هم وضعیت‌هایی را...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و هفتادم: مواد «استراتژی کلی» حکومت ترامپ...در 15 اکتبر 2017، قرار است ترامپ، درباره «برجام»، به...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و نهم: بن‌بست‌ها انفجار ببار...n یک‌چند از بن‌بست‌ها که موضوع روز شده‌اند: ☚ ظریف می‌گوید شانس بقای...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و هشتم: زور بر ضد... چند امر واقع مستمر گویای از یاد رفتن حقی از...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و هفتم: همه پرسی در...n وضعیتی که همه‌پرسی در کردستان عراق در عراق و کشورهای...
Read More »

وضعیت سنجی یک صد و شصت و ششم: آنگ سان...õوضعیت روهینگیائی‌ها در 13 سپتامبر 2017، روزی که آنگ سان...
Read More »

وضعیت سنجی یک صد و شصت و پنجم: نظام، اسلامی...متن سخن خامنه‌ای این ‌است:    در 6 شهریور 1396، خامنه‌ای،...
Read More »

هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانی سیاسی، کمک...یکی از عوامل ادامه استبداد، عام نبودن دفاع از قربانیان...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت چهارم: حالت تعلیق؟چند اطلاع مهم: ☻در امریکا˛ تا این هنگام˛ دادگاه‌ها احکامی بر...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و سوم: تعادل ضعف‌آور؟«وزیران» پیشنهادی روحانی، به استثنای یک تن، بی‌طرف، رأی اعتماد...
Read More »

جان قربانیان تجاوز رﮊیم به حقوق انسان در خطر است.ایران گرفتار رﮊیمی است که خشونت می‌گسترد و اگر خشونت...
Read More »

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم...از اوئیم و بدو باز می‌گردیم    این واقعیت که مرحوم...
Read More »

وضعیت سنجی یکصد و شصت و دوم: ایران چرا کره... هشدار و تهدید مبهم روحانی و نوشته کیهان چه می‌گویند: ☻در...
Read More »

پیام ابوالحسن بنی صدر : دفاع عام از همه قربانیان،...دو روز اول بررسی صلاحیت وزیران آقای روحانی را قوای...
Read More »

وضعیت سنجی یک‌صد و شصت و یکم: از دست دادن...موقعیت امریکا در آسیا و خاورمیانه و     این واقعیت...
Read More »